Tietoa meistä

Teemme laaja-alaista yhteistyötä aasialaisten yritysten kanssa. Kattavan yhteistyöverkostojemme kautta voimme palvella asiakkaitamme monipuolisesti. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan ja kehittämään verkostoja, jotta voimme luoda uusia innovaatioita ja tuotteita markkinoille. Erityisesti olemme erikoistuneet Japanin markkinoille.

Matti Wada
Yrittäjä

Olen syntynyt Japanissa suomalais-japanilaiseen perheeseen ja muuttanut myöhemmin Suomeen. Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi ja suoritin myös opiskelijavaihdon Japanissa. Minulla on kaksi ammatillista tutkintoa: metsäluonnonhoitaja ja luonto-ohjaaja. Luonto on ollut aina lähellä sydäntäni. Työskentelin metsurina, kun valmistuin ammattikoulusta. Metsurin työvuosien jälkeen, olin hotellivirkailijana Japanissa. Japanin työelämä opetti paljon ja antoi suunnan uralleni. Palattuani Suomeen toimin yrittäjänä luontomatkailualalla ja tarjosin samalla tulkkauspalveluita japanilaisille. Minulle on muodostunut laajat suhdeverkostot tulkkaustöiden kautta ja nyt mukaan ovat tulleet rekrytointi- ja konsultointipalvelut. Pyrin jatkuvasti verkostoitumaan ja kouluttautumaan työn ohella. Kansainvälinen työkokemus edesauttoi urakehityksessäni, joten tarkoitukseni on edistää nyt muiden kansainvälistä rekrytointia ja Japaniin suuntautuvaa liiketoimintaa. 

Moi Suomi

Moi Suomi edistää Suomi-brändiä japanilaisille. Suomen kielen opetus ja luonto ovat keskeisessä roolissa Moi Suomen toiminnassa. Olemme myös vahvasti mukana kehittämässä uusia matkailutuotteita japanilaisille. Erityisesti Järvi-Suomen luontomatkailussa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Japanissa käynnissä oleva saunabuumi tarjoaa hyvät lähtökohdat uusien vierailukohteiden markkinointiin ja myyntiin.